picture-26003
picture-26002
picture-26005
picture-2600
picture-26004

Mijn motivatie


Gemeenten doen hun uiterste best om de samenleving steeds meer te betrekken bij de beleidsvorming. Toch lijkt de kloof tussen overheid en inwoners groter te worden. Vanuit mijn maatschappelijke betrokkenheid en persoonlijke drive wil ik een bijdrage leveren om de benodigde beweging bij gemeenten verder te helpen en de omslag van binnenuit te realiseren.


Enthousiasmerend en resultaatgericht


Mensen kennen mij als een evenwichtige, stevige manager met kennis van zaken, goed ontwikkelde sociale vaardigheden en met ruime ervaring in de publieke sector. Men geeft vaak aan dat ik een enthousiasmerend en stimulerend effect op mijn omgeving heb. Ik functioneer op academisch werk- en denkniveau en doe veranderkundige opdrachten vanuit een (tijdelijke) lijnfunctie voor opdrachtgevers bij de lokale overheid. Ik ben een generalistisch manager met affiniteit voor bestuur- en management organisatie, sociaal domein en bedrijfsvoering. Ik ben van mening dat vakspecialistische kennis in de teams moet zitten. Het stimuleren en bewaken van integraliteit behoort tot één van mijn specialismen en speerpunten.


Als interim manager ben ik vooral alert als bruggenbouwer, die belangen, verschillende meningen en inbreng van partijen samenbrengt. Discussiërend op de inhoud, werkend vanuit de bedoeling. Tegenstrijdigheden weeg ik evenwichtig tegen elkaar af en ik communiceer helder en zorgvuldig. Ik ben daarnaast vertrouwd met bestuurlijke advisering en het matchen van mens en functie.


Zo wordt onder meer gezegd: “Jos werkt gestructureerd, doeltreffend en doet dit op een prettige wijze door het pragmatisch toepassen van een combinatie van verschillende theorieën en methodieken. Zijn werkwijze brengt energie bij de mens in de te veranderen organisatie. Hij weet zowel vakinhoudelijk specialisten, medewerkers als (hoger) management op een opbouwende manier te motiveren tot veranderen en het maken van keuzes. Ontwikkelen en verbeteren van organisaties en afdelingen loopt als een rode draad door zijn carrière."


Bij het uitvoeren van opdrachten besteed ik veel aandacht aan het managen van verwachtingen en het creëren van een gedeeld beeld. Op alle niveaus zet ik betrokkenen aan het denken door te spiegelen. Ik werk daarbij van nature “stimulerend waar het kan en prikkelend als het moet!” en altijd met respect voor de mens. Soms met een vleugje humor en altijd serieus als het onderwerp daarom vraagt. Het opzoeken van de plek der moeite is daar onderdeel van. Bewustwording over de eigen rol is cruciaal voor het op gang houden van een gewenste beweging en het behalen van resultaat. Ik doe dit door het toepassen van gerichte communicatie (motiveren, waarderen, inspireren, reflecteren) en door het overbrengen van mijn kennis en kunde. Ik kijk daarbij naar de hoofdlijnen èn naar relevante details! Altijd werkend vanuit de bedoeling der dingen.


Als sparringpartner van ambtelijke en bestuurlijke stakeholders word ik gewaardeerd voor mijn resultaatgerichtheid en het creëren van verbinding en overzicht. Ik ben communicatief sterk, kan oordeelsvrij waarnemen en doorvragen. Competenties die bijdragen aan de continue ontwikkeling die gemeenten nastreven. Iets dat nodig is in onze samenleving waar mondige inwoners, kritische raadsleden, portefeuillehouders en medewerkers - die allemaal vanuit een goede intentie het beste willen doen - de samenwerking en de ontwikkeldynamiek uitdagend maken. In dit speelveld heb ik veel kennis en ervaring opgedaan.


Mijn CV raadplegen? https://www.linkedin.com/in/josvandillen/