picture-26003
picture-26002
picture-26005
picture-2600
picture-26004

Afdelingsmanagement


 • Faciliteren van een goed werkklimaat en gewenste houding en gedrag in afdeling en organisatie
 • Spiegelen en coachen medewerkers en teams
 • HR gesprekscyclus, Werving en selectie, Re-integratiebegeleiding
 • Budgethouder, P&C cyclus, beleidsvorming
 • MT-lid


Bestuurlijke aspecten


 • Informeren, rapporteren en presenteren aan colleges, gemeenteraad en raadscommissies
 • Voorzitter raadswerkgroepen
 • Ondersteuning en sparringpartner van bestuurders en directieleden


Regie functie


 • Brugfunctie van visie naar uitvoering en vice versa
 • Organisatie breed strategisch en tactisch advies
 • Sparringpartner, vraagbaak en coach


Coördinatie van organisatieontwikkeling


 • Visietrajecten met MT’s, directies en bestuurders
 • Ontwikkeltrajecten, Afdeling overstijgende procesoptimalisaties,
 • Rolgebaseerd werken
 • Inrichten HR21 functiehuis


Opzetten programma- en projectplannen met focus op samenwerking, planning en doorlooptijd


 • Opstellen Business cases
 • Implementatiemanager, Programmanager, Projectleider


Actieve participatie in regionale samenwerkingsverbanden


 • Regionale samenwerking in GR Bedrijfsvoering
 • Regionale werkgroep Dienstverlening
 • Kaveltrekker voor samenvoeging organisatieonderdelen


Begeleiding


 • Tijdige communicatie met de opdrachtgever en stakeholders (verwachtingenmanagement)
 • Borgen van projectdoelen, zodat deze behaald en bestuurlijk geaccepteerd worden
 • Voortgangsrapportage (zowel ambtelijk als bestuurlijk)
 • Evaluatie en bijstelling (mondeling en schriftelijk)
 • Workshops (Samenwerken & samen werken, Feedback geven & ontvangen, Drijfveren & werkomgeving)