picture-26003
picture-26002
picture-26005
picture-2600
picture-26004

Werkwijze


Voor het tijdelijk managen van een afdeling, het begeleiden van managementteams, visietrajecten met directies en colleges van B&W, teambuilding en workshops. Bij alle diensten geldt dat ik projectmatig te werk ga. Dit betekent onder meer heldere afspraken vooraf, accurate signalering en heldere communicatie tijdens het traject. Evenals tijdige bijsturing, werkend binnen het afgesproken budgetplafond waardoor u niet voor verrassingen komt te staan. Zowel inhoudelijk als financieel weet u gedurende het gehele traject hoe het ervoor staat.


Interim management


U kunt mij inhuren als afdelingshoofd, teammanager of programmamanager voor een specifieke periode. Ik werk op basis van een all in uurtarief. Er is een staffel van toepassing. Deze is afhankelijk van de doorlooptijd, complexiteit en inzet die wordt gevraagd. U betaalt achteraf per maand de daadwerkelijk gemaakte uren.


Procesbegeleiding


Soms is het wenselijk om een procesbegeleider te hebben die niet intern betrokken is. Ik heb ervaring met het begeleiden van colleges, managementteams, directies en OR-en bij visietrajecten of teambuilding. Ook bij brainstormsessies, ombuigingsdiscussies of andersoortige bijeenkomsten begeleid ik het proces. Dit kent vaak een korte voorbereidingstijd, uitvoeringsfase, uitwerking en nazorgfase. Ik werk op basis van een dagdeeltarief. U betaalt bij opdrachtverstrekking.


Persoonlijke coaching


Soms loop je (tijdelijk) vast en heb je behoefte aan een spiegel, een coaching gesprek of simpelweg iemand die naar je luistert zonder oordeel. Met grote regelmaat voer ik gesprekken met medewerkers, managers, vakspecialisten of directieleden die vanuit hun positie een luisterend oor nodig hebben. Vaak gaat het om een combinatie van werk en privé omstandigheden waardoor iemand behoefte heeft om te praten en gehoord te worden. Ik bied coaching gesprekken aan om iemand je verder te helpen. Dit betreft maatwerk en begint altijd met een vrijblijvende intake.


Maatwerk workshops


Teambuilding, verbeteren van samenwerking en energiebalans in de werkomgeving; het is een greep uit de thema's van de workshops die ik verzorg. De workshops worden gegeven door twee begeleiders. Afhankelijk van de groepsgrootte, uw doelstellingen en de werkvorm kunnen wij dit uitbreiden. Een workshop traject bestaat uit een intakegesprek, voorbereidingstijd, uitvoeringsfase, uitwerking en nazorg. Ik werk op basis van een dagdeeltarief per begeleider. U betaalt bij opdrachtverstrekking.


Feedback ontvangen kun je leren


Feedback geven is helemaal niet zo erg moeilijk, mits de ontvanger hiervoor open staat. En precies daar zit vaak het probleem waardoor feedback geven achterwege blijft of juist als opgekropte frustratie explosief naar buiten komt. Ik geef trainingen Feedback ontvangen in een vorm die je echt verder helpt? Zowel voor individuen als voor teams. Laagdrempelig en effectief. Organiseer de training 'Feedback ontvangen' en creëer een organisatiecultuur waar iedereen van groeit. Ik help je graag en werk hierbij op basis van een vaste prijs per dagdeel.


Werving en selectie


Bij de werving en selectie van personeel is een blik van buiten soms helpend. Werving- en selectiebureaus kennen over het algemeen onvoldoende de dynamiek binnen een gemeente. Mijn expertise zet ik in bij het werven en selecteren van de juiste kandidaat, van het opzetten van het profiel tot en met het advies over de aanstelling. Ik werk hierbij op basis van een fixed price. U betaalt 50% bij opdrachtverstrekking en 50% bij de aanstelling van een kandidaat.


Tarieven en inkoopvoorwaarden


Mijn prijsstelling is gebaseerd op een all in tarief, dat wil zeggen inclusief reis- en verblijfskosten, acquisitietijd, pensioenopbouw, ziektekosten, arbeidsongeschiktheidsverzekering, exclusief BTW. Daarnaast hanteer ik de inkoopvoorwaarden van uw organisatie.