voor gemeenten
.

Afdelingsmanagement

 • Faciliteren van een goed werkklimaat en gewenste houding en gedrag in afdeling en organisatie
 • Spiegelen en coachen medewerkers en teams
 • HR gesprekscyclus, Werving en selectie, Re-integratiebegeleiding
 • Budgethouder, P&C cyclus, beleidsvorming
 • MT-lid

 

Bestuurlijke aspecten

 • Informeren, rapporteren en presenteren aan colleges, gemeenteraad en raadscommissies
 • Voorzitter raadswerkgroepen
 • Ondersteuning en sparringpartner van bestuurders en directieleden

 

Regie functie

 • Brugfunctie van visie naar uitvoering en vice versa
 • Organisatie breed strategisch en tactisch advies
 • Sparringpartner, vraagbaak en coach

 

 Coördinatie van organisatieontwikkeling

 • Visietrajecten met MT’s, directies en bestuurders
 • Ontwikkeltrajecten, Afdeling overstijgende procesoptimalisaties, 
 • Rolgebaseerd werken
 • Inrichten HR21 functiehuis

 

Opzetten programma- en projectplannen met focus op samenwerking, planning en doorlooptijd

 • Opstellen Business cases
 • Implementatiemanager, Programmanager, Projectleider

 

Actieve participatie in regionale samenwerkingsverbanden

 • Regionale samenwerking in GR Bedrijfsvoering
 • Regionale werkgroep Dienstverlening
 • Kaveltrekker voor samenvoeging organisatieonderdelen

 

Begeleiding

 • Tijdige communicatie met de opdrachtgever en stakeholders (verwachtingenmanagement)
 • Borgen van projectdoelen, zodat deze behaald en bestuurlijk geaccepteerd worden
 • Voortgangsrapportage (zowel ambtelijk als bestuurlijk)
 • Evaluatie en bijstelling (mondeling en schriftelijk)
 • Workshops (Samenwerken & samen werken, Feedback geven & ontvangen, Drijfveren & werkomgeving)

  
 
 
 
E-mailen
Bellen